Magma FRP/MSL/Network Unlock

Description

Magma FRP Tool For All Samsung Supported All Countries/All Model/All Android Version (1 Device = 1 Credit)

- No Flexihub/USB Share

- Just 1 click and done

- Auto 24/7

Download From here: https://magma-tool.com/download-frp-tool

1. Open tool register an account

2. Place order 

3. Open tool > login account > Click Unlock FRP/Samsung Account

------------------------------

Công cụ này dùng để mở khóa Google/Samsung Account cho tất cả các máy Samsung

- Hỗ trợ tất cả các Quốc gia,Tất cả model máy,Tất cả phiên bản Android 

- Không cần Flexihub/USB Share/không cần chờ source online

- Chỉ 1 click là done, chạy tự động 24/7

 

Giá làm 1 máy = 5credit Magma

1/ Nếu chưa có tài khoản:

- Mở tool lên nhập email và mật khẩu muốn tạo > bấm Register

- Lấy email vừa đăng ký bước trên nhập vào Smartunlock để mua credit

- Sau khi mua xong mở tool > đăng nhập tài khoản > ghim phone đang màn active > bấm Unlock FRP/Samsung Account

 

2/ Đã có tài khoản

- Nhập email đã có và số credit cần mua > Submit

- Sau khi mua xong mở tool > đăng nhập tài khoản > ghim phone đang màn active > bấm Unlock FRP/Samsung Account

Information

Delivery time: 1-10 Miniutes

Service type: Server

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual